CE-deklarasjoner

Oversikt CE-deklarasjoner Elflexprodukter.

CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet/forordningen anses å være oppfylt. På denne siden finner du en samlet oversikt over våre CE deklarasjoner. Vennligst merk at vi legger til nye CE deklarasjoner på siden kontinuerlig, og derfor er den ikke fullstendig.

Du trenger Acrobat Reader for å lese PDF-filer.
Har du behov for å beregne måleverdier varmefolie kan du laste ned vårt regneark her.
Garantiskjema for Elflex varmefolie MK5 finner du her.

Oversikt CE-deklarasjoner Elflexprodukter