Fremtiden er elektrisk
– også når det gjelder oppvarming
Klimautfordringene har gitt næring til visjonen om et helelektrisk Norge. Målet er å legge om forbruket av fossile brensler til elektrisitet, slik at store utslippsreduksjoner kan realiseres.I Norge er store deler av varmemarkedet allerede helelektrifisert. Men i jungelen av varmealternativer er enkelte opptatt av hvorvidt elektrisk oppvarming vil være et fornuftig valg også i fremtiden. Har vi nok strøm? Hva blir prisen på strøm? Er strøm miljøvennlig?Denne brosjyren gir deg svar på disse spørsmålene og mange andre gode grunner til å velge elvarme i fremtiden, enten du vurderer varmekabler, tradisjonelle varmegjennomstrømningsovner eller moderne panelovner.

Les hele informasjonsbrosjyren her:  elvarmebrosjyre 2019