Design og komfort:
Velg varmefolie som varmekilde. Det gir deg en heldekkende varmeovn på gulvet. Da får du den flotteste varmeovnen du har sett, siden du faktisk velger utseende på parketten eller laminatet selv. Det finnes ikke et bedre valg av varmekilde. Ingen viftestøy eller installasjonsbokser på vegg eller gulv, verken inne eller ute. Komforten ved bruk av lavtbyggende elektrisk varme kjenner vi alle. Behagelig lunk på føttene og en jevn temperatur i hele rommet som gir deg den mest komfortable og effektive varmen som finnes.

Kvalitet:
Vår leverandør av varmefolie har vært med fra starten og også videreutviklet produktet med tanke på effektivitet og sikkerhet sammen med oss i Elflex. Det er mange grunner til å velge en europeisk produsert varefolie i stedet for andre varmeprodukter. De viktigste er nok komforten, kvaliteten og det lave energiforbruket. Ingen service- eller vedlikeholdsutgifter, høy brannsikkerhet, lave installasjonskostnader og lang levetid. Elflex varmefolie er i tillegg den eneste varmefolien i verden som er konstruert for kun norske forhold. Lav overflatetemperatur og best varmespredning i markedet gjør dette til ditt beste valg. Vi gir hele 25 års garanti på Elflex varmefolie med alt tilbehør.

Miljø:
Tar man med miljøhensyn som ingen forurensing under produksjon eller bruk, at vi benytter ren energi, og det at alle våre produkter passer sammen med alle kjente styresystemer og termostater, så er det ikke rart at våre fremtidsrettede kunder foretrekker våre produkter. De tar vare på miljø og fremtid både i produksjon og i bruk. Norsk strøm er rimelig og 100% ren og fornybar. I resten av Europa leveres fornybar energi i større og større omfang. EU har bestemt at energibæreren i Europa er strøm og det jobbes aktivt for at Norge skal elektrifiseres. Direktevirkende elvarme er helt klart den beste løsningen for miljøet og for forbrukeren. Grønn strøm leveres i hele Norge hele året.

Helse:
Varmefolie gir deg det beste innemiljøet. Varmen går igjennom gulvet og varmer det den treffer. Ingen støvforbrenning eller forflytning av luft. Dette gir et godt innemiljø i form av god luft uten støvforbrenning. Luften er faktisk kaldere enn tak, vegger, gulv og kropp. Du føler deg varm og luften er frisk.

Sikkerhet:
Elflex varmefolie er dobbeltisolert og installeres av din beste elektriker. Produktet produseres i UK og er testet og godkjent i henhold til alle europeiske krav og føringer. Sammen med vår selvslokkende isolasjonsplate Elpron som reflekterer all varme opp og inn i rommet, og en god termostat med en såkalt maksbegrenserføler i gulvet, vil du ha et trygt og godt varmegulv i hele husets levetid!

Friheten til å velge:
Varmefolien passer godt til rehabilitering og krever kun en enkel termostat som styring. Kan tilkobles og styres fra alle typer/merker termostater og alle styringssystemer/ smarthussystemer. Enkelt å tilkoble, også i ettertid. Passer til de fleste typer gulv. Perfekt også til integrering med solcelleteknologi og energilagringssystemer. Spør oss om råd.

Dette er våre kunder:

  • Kunder som pusser opp og vil ha lavtbyggende gulvvarme.
  • Kunder med fokus på miljø.
  • Kunder med fokus energiforbruk.
  • Kunder som ønsker varmeprodukter med livstidssyklus.
  • Kunder som bygger nytt og har ønske om kontroll på varmen og lave kostnader.
  • Kunder med smarthus.
  • Kunder med energilagring og solcelleteknologi.
    … og ikke minst de som har regnet på installasjonskostnader og driftsutgifter, samt levetid på andre konkurrerende varmesystemer!

ØKONOMI

Energiforbruk:
Energiforbruket beregnes til 60W pr.m2. I praksis vil dette bli ca. 50W pr.m2 pga. litt avstand til vegger og mellom foliebreddene. Varmen fordeler seg over hele gulvet og vil gi en behagelig lunk på gulvoverflaten. Parkett og laminatgulv vil ikke ta skade av denne varmen, tvert imot vil den lave varmen sørge for stabilt og riktig miljø for treverket.

I nye hus vil effektbehovet være mindre, helt ned i 30W pr.m2
Hemmeligheten med det lave energiforbruket er at varmen installeres helt oppunder parketten eller laminatet. Varmefolien har lav overflatetemperatur og meget god varmespredning. Med en tynn isolasjonsplate under vil all varme gå rett opp og inn i det rommet du ønsker oppvarmet. Termostaten vil sørge for riktig temperatur i det rommet du befinner deg. Temperaturforandringer vil skje raskt og effektivt slik at man får full utnyttelse av sparetemperaturer og natt/dagsenking, altså har du varmen der du trenger den, når du trenger den. Da total byggehøyde på varmegulvet er fra 3,4mm er dette et produkt som passer godt til rehabilitering også. Med en god termostat vil du kunne spare inntil 40% energi i forhold til f.eks. panelovner og andre varmesystemer.

Lønnsomhet:
Det er ingen andre varmesystemer som gir bedre lønnsomhet når vi snakker om oppvarming av din bolig. Den lave installasjonskostnaden, og det lille energiforbruket sammen med lang levetid på produktene uten behov for vedlikehold eller service, gjør at du har den rimeligste løsningen for varme så lenge boligen står der. Ingen forbruksartikler som filtre etc. som må byttes, Ingen bevegelige deler som går i stykker, ingen vannrør som tetter seg, ikke behov for eget teknisk rom og kostbare varmesentraler og ikke noe som forbrenner, ryker, damper, bråker, suser eller krever plass på veggen.

Byggekostnader:
Med våre produkter er vi med på å presse byggekostnadene ned. Ved valg av varmefolie og lavtbyggende varme i stedet for f.eks. vannbåren varme i en gjennomsnittlig norsk bolig vil byggekostnadene reduseres med ca. kr 250 000,- (Tallene kan variere med valg av produkter og løsninger).

Lek med tall:
Vi må først avdekke varmebehovet i bygget ditt. I et passivhus iht. til tysk standard er varmebehovet 15kWh pr.m2 i året. Vi kan være litt rause og øke dette til 30kWh pr.m2 i året for å ta hensyn til at Norge er et kaldere land. Buker vi en bolig på 150m2 som eksempel blir da årlig forbruk på 4.500kWh pr år. Med en pris på kr 1,10. Pr.kWh vil dette medføre en kostnad på kr 4950,- pr år for totalvarme med elektrisk varme. Prisen er inkl. mva., nettleie, strøm og avgifter.
Merk: Vi har ikke tatt hensyn til at styring og hurtige og stabile tilpassinger ved temperaturvariasjoner er meget effektiv med lavtbyggende elektrisk varme. Dette vil i praksis gi 30% reduksjon av forbruk da man hele tiden har riktig temperatur og unngår «å lufte ut varmen».
Installasjon av varmefolie koster ca. kr 800,- pr.m2 effektivt areal. Går vi ut fra at ca. 100m2 blir installert med varmefolie eller varmekabel vil installasjonskostnaden være ca. kr 80 000,- som er en engangssum. Det tilkommer ikke serviceutgifter etc. på denne summen.

Elektrisk gulvvarme og økonomi
Redusert varmebehov er bra, både for miljøet og for brukernes økonomi. Samtidig vil et lavt varmebehov ofte gjøre det ulønnsomt å velge alternative varmesystemer til elektrisitet. Sammenlikner man for eksempel kostnadene knyttet til elektrisk gulvvarme med vannbåren varme i form av gulvvarme eller radiatorvarme, vil kostnadsforskjellene gjerne være store. Dette skyldes ikke minst behovet for å investere i en energisentral som kan produsere varmt vann. Merkostnaden knyttet til energisentralen er avhengig av hva slags teknologi man benytter seg av. En pumpe for bergvarme kan komme på flere hundre tusen kroner, mens en biokjel kan komme ned mot kr 40 000.

Tilleggspris for energisentral der investeringskostnad er omgjort til løpende merkostnader i øre/kWh:
Figuren over viser hvor mye en energisentral på 200 kr pr. m2 (totalt 40 000 for en enebolig på 200m2) utgjør per kWh oppvarmingsbehov over en levetid på 20 år. Vi ser at et redusert energibehov gir mindre lønnsomhet i alternative varmesystemer. Hvis investeringen gjelder for en bolig bygget etter minstekravet til energieffektivitet i byggeforskriftene (TEK10), vil investeringen utgjøre en merkostnad på 25 øre for hver eneste kWh som benyttes til varme i 20 år. For at investeringen skal lønne seg, må altså den alternative energibæreren holde et prisnivå som er gjennomsnittlig 25 øre lavere i 20 år. Ser vi på en lavenergibolig klasse 1 eller passivbolig vil investeringen utgjøre en merkostnad på henholdsvis 49 og 98 øre/kWh i 20 år.