GARANTIBETINGELSER OG REKLAMASJONSVEILEDNING FOR ELFLEXPRODUKTER

GENERELT

Det forutsettes at det er benyttet originale produkter fra Elflex i hele konstruksjonen og alle monteringsanvisninger er fulgt. Installatør sjekker at termostat, jordfeilbryter og strømforsyning er i orden før feil rapporteres til Konsulent Team AS. Gulvet skal ikke åpnes og feilen skal ikke utbedres før Konsulent Team AS sine representanter har godkjent dette. Kopi av utfylt Elflex test- og garantiskjema skal foreligge. Konsulent Team AS skal også godkjenne firma som utbedrer feilen. Eventuelle merarbeider og ekstrafakturaer skal godkjennes av Konsulent Team AS før arbeid settes i gang. Elflex produktene følger Norske garantibestemmelser, men har utvidet vår produktgaranti til å gjelde i 25 år på våre Elflex varmekabler ADSV+/DUO, varmekabelmatter inne og MK-5 varmefolie. Elflex produktgaranti gjelder ikke for installasjoner utført av ikke-autoriserte elektrikere, eller feil som skyldes skade forårsaket av andre, ukorrekt installasjon eller for følgeskader. Lavtbyggende varmegulv må ikke tildekkes av tykke tepper, madrasser, kompakte møbler eller lignende da dette kan skade gulv og varmeelement. Garantien vil i slike tilfeller bortfalle. 

ELFLEX VARMEFOLIE 25 ÅRS GARANTI

Ved feil på Elflex Varmefoliegulv avtales feilsøking sammen med en representant fra Konsulent Team AS og ansvarlig installasjonsfirma/installatør som sammen finner feilen og retter denne hvis mulig. Se også under Generelt. Garantiskjema for Elflex varmefolie MK5 finner du her

ELFLEX VARMEKABLER 25 ÅRS GARANTI PÅ KABLER INSTALLERT INNE

Ved reklamasjon på varmekabler brukes et 3.part firma (M-Tek eller tilsvarende) som lokaliserer feilen og utbedrer denne. Bestilles etter avtale med Konsulent Team AS, som skal motta en rapport med feilanalyse. Deretter vil kostnaden blir fordelt på de som er ansvarlig for at feil har oppstått, dersom det ikke er en produktfeil som Konsulent Team AS dekker. ELFLEX VARMEKABEL for utvendig bruk har 10 års garanti. Se også under Generelt. ELFLEX panelovner, termostater, terrassevarmere, takkassetter, frostsikringskabel PFP og takovner: 2 års garanti, 5 års reklamasjon. Defekte produkter byttes i nye produkter. Reisetid, arbeidspenger etc dekkes ikke hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Jessheim 13.01.2017